ATT UTFÖRA 
TRÄNINGEN

HEMMA

Otago exercise programme (OEP) är ett evidensbaserat fallförebyggande träningsprogram för äldre som har minskad styrka och balans. Minskad balans och styrka är två avgörande orsaker till de flesta fallolyckorna bland äldre. Otago har visat sig förhindra fall med upp till 36 procent.

OTAGO-APPAR

Tyra visar några av övningarna

I den här korta filmen tränar Tyra i sitt hem. Hon använder häftet med träningsprogrammet. På filmen visar hon några av alla de övningarna som ingår i programmet.