OTAGO

BAKGRUND

Skador efter fall är ett stort hälsoproblem och en ledande dödsorsak bland äldre personer i hela världen. Att åldras i sig är en riskfaktor för att falla och närmare 30 procent av äldre över 65 faller varje år. Bland dem som är över 75 är risken för fall till och med högre.

Vad orsakar ett fall?

Att åldras i sig ökar risken för fall. Äldre personer har större risk att falla eftersom de kan ha: 

  • balansproblem och muskelsvaghet
  • dålig syn
  • lånvarig sjukdom, exempelvis hjärtsjukdom, demens eller lågt blodtryck, som kan leda till yrsel och kortare händelser av medvetslöshet.

Genom att regelbundet utföra styrke- och balansövningar, ökar styrkan och balansen vilket minskar risken för fall. 

Otago bakgrund

Otago Exercise Programme, träningsprogrammet Otago, utvecklades i Nya Zealand av John Campbell och Clare Robertson och deras forskningsteam vid Otago Universitet. Det här träningsprogrammet för hemmaträning har visat sig öka balans och styrka och minska antal fall. Det är också kopplat till flera andra hälsofördelar för äldre. 


I sin ursprungliga form, innehåller programmet individuellt anpassade styrke-, balans och konditionsövningar. Programmet kan utföras med eller utan stöd. Exempel på övningar är tåhävningar, hälstående, tåstående, knäböjningar, häl- och tå-gång och att sätta sig ned och ställa sig upp.

Hur fungerar det?

Svårigheten i träningsprogrammet tegras i fyra olika nivåer. Balansövningar försvåras exempelvis genom att välja olika mycket stöd, från att använda mycket stöd i början till inget stöd alls vid den svåraste nivån.


Vi rekommenderar att programmet genomförs tre gånger i veckan, utöver promenader två gånger i veckan.  

Programmet har dock visat sig medföra hälsofördelar även när det genomförs två gånger i veckan. En komplettering med regelbunda promenader har  bidrar till att öka nivån av fysisk aktivitet. OEP-häftet/träningsprogrammet kan laddas ned här.