LADDA NED

APPEN
OTAGO CLASSIC

OM 
M-OTAGO

 

M-Otago står för Mobil Otago och är ett samlingsnamn för olika digitala Otago-applikationer och apparater. Just nu kan du ladda ned appen OTAGO classic, men fler appar kommer.


På den här sidan kan du hitta information om  Otago Classic, hur appen utvecklades och hur den fungerar, om Otago Exercise Programme, bakgrund och användning och även lite om Otago Professional.

Fall prevention


Ett ökande antal äldre vuxna använder digitala lösningar i sin vardag, olika appar för olika syften. Få äldre har idag tillgång till träning för fallprevention och många vet inte vem de ska fråga eller vilken träning som är effektiv mot fall.

CONTACT DETAILS

Drottninggatan 16 B,
       SE- 632 17 Eskisltuna

+46 16 541 40 30

LATEST NEWS


Juni 2019

New webb-page for M-otago


Juni 2019

Marina and a few collegues from FoU in Sörmland presented our fall preventive work at the 

27th European social services conference #ESSC19