DOWNLOAD

OTAGO CLASSIC!

OTAGO PROFESSIONAL

Appen OTAGO professional är en digital version av det evidensbaserade fallpreventativa hemmaträningsprogrammet Otago Exercise Programme, som riktas till professionella OEP-instruktörer. En testversion kan laddas ned från Google play, men för att komma åt hela programmet, behöver du köpa en  licenses för. träningsprogrammet har evidensbased fallpreventatiov effekt och kan anpassas efter användarens förmåga.

Note that these screen shots are from Otago Classic and will be exchanged asap.

Välj svårighetsnivå

 

Appen inkluderar både träing och motivationsredskap och kan anpassas när det gäller övningar, stödnivå, individuellt anpassade övnignar, repetitioner, sets och användandet av viktmanchetter. 

Uppföljning

Uppföljning kan göras vi en iCloud-tjänst, vilket gör det möjligt att anpassa och följa upp träningen digitalt på distans. Det anpassade träningsprogrammet kan skrivas ut om det behövs. Den här versionen, Otago Professional, kommer att bli tillgänglig i slutet av 2019.

CONTACT DETAILS

Drottninggatan 16 B,
       SE- 632 17 Eskisltuna

+46 16 541 40 30

LATEST NEWS


Juni 2019

New webb-page for M-otago


Juni 2019

Marina and a few collegues from FoU in Sörmland presented our fall preventive work at the 

27th European social services conference #ESSC19