DOWNLOAD

OTAGO CLASSIC!

OTAGO PROFESSIONAL

Appen OTAGO professional är en digital version av det evidensbaserade fallpreventativa hemmaträningsprogrammet Otago Exercise Programme, som riktas till professionella OEP-instruktörer. En testversion kan laddas ned från Google play, men för att komma åt hela programmet, behöver du köpa en licens. Tyvärr är appen inte färdigutvecklad och licenser kan därför inte köpas. Träningsprogrammet har evidensbased fallpreventativ effekt och kan anpassas efter användarens förmåga.

Note that these screen shots are from Otago Classic and will be exchanged asap.

Välj svårighetsnivå

 

Appen inkluderar både träing och motivationsredskap och kan anpassas när det gäller övningar, stödnivå, individuellt anpassade övnignar, repetitioner, sets och användandet av viktmanchetter. 

Sponsra Otago Professional

 

För att kunna färdigutveckla appen Otago Professional behöver vi finansiärer för den sista lilla biten. Vill du sponsra färdigställandet av appen? Kontakta marina.arkkukangas@fou.sormland.se

Uppföljning

Uppföljning kan göras vi en iCloud-tjänst, vilket gör det möjligt att anpassa och följa upp träningen digitalt på distans. Det anpassade träningsprogrammet kan skrivas ut om det behövs. Utvecklingen av den här versionen, Otago Professional, är för närvarande pausad.