UTVECKLINGEN

AV APPARNA

OTAGO-APPAR

Otago exercise programme (OEP) är ett evidensbaserat fallförebyggande träningsprogram för äldre som har minskad styrka och balans. Minskad balans och styrka är två avgörande orsaker till de flesta fallolyckorna bland äldre. Otago har visat sig förhindra fall med upp till 36 procent.

Användarfokus

Målet med användarfokuserad utveckling var att göra en så användarvänlig app som möjligt. Processen involverade tester och utvärderingar tillsammans med användarna.  Den här metoden gör det mer sannolikt att slutanvändarna ska tycka om och använda den färdiga produkten. 


Resultatet från det här projektet skulle kunna bli ett effektivt verktyg för fallprevention, vilket i sin tur skulle gynna individen, vården och omsorgen och hela samhället.

Appen finns nu på marknaden sedan oktober 2019.

 Marina Arkkukangas, ansvarig forskare från FoU i Sörmland

Ett ökande antal äldre använder digitala lösningar i sin vardag, olika appar för olika syften. Få seniorer har idag tillgång till fallpreventiv träning. Många vet inte vem de ska fråga eller vilken typ av träning som är effektiv för att förhindra fall.


Appar för fallprevention

En app for fallprevention skulle kunna vara ett alternativ för dem som  är intresserade av och har möjlighet att använda digitala lösningar. På så sätt skulle fallpreventativ träning kunna vara mer tillgänglig än den är idag.  

Deltagare och kreatörer

Allt som allt, deltog 15 seniors och tre fysioterapeuter i workshoparna och intervjuerna. Tack vare dessa intervjuer och workshops kunde appen utvecklas och testas av seniorer i deras hemmiljö. 


Synpunkter som framkom var bland annat att det var viktigt med tydliga bilder, ljud och text. Nu har bilder ersatts av animationer för att göra programmets rörelser så lätta att utföra korrekt som möjligt.